KLASIFIKIMI I TË DHËNAVE


Klasifikimi i aseteve të informacionit kërkohet për të përcaktuar ndjeshmërinë relative, të cilat ofrojnë bazën për përpjekjet për mbrojtje dhe kontrollin e qasjes.
Klasifikimi i të dhënave është etiketimi i të dhënave me etiketa që na tregojnë nivelin e tij të ndjeshmërisë. Duke kuptuar ndjeshmërinë e të dhënave, ne mund të mësojmë më shumë rreth asaj se si të dhënat tuaja menaxhohen; si krijohet, ruhet, përdoret dhe arrihet.
Dhe, pasi të keni kuptuar këto gjëra, atëherë bëhet e mundur sigurimi i këtyre të dhënave.Kur krijohen të dhëna, shtohen etiketa që shpjegojnë vlerën e të dhënave. Si etiketat e kutive për një lëvizje të shtëpisë. Këto kategorizime aplikohen në skedarin e të dhënave në të njëjtën mënyrë me emrin e një skedari.
Këto etiketa janë krijuar si metadata dhe mund të stampohen vizualisht edhe në dokumente. Ata udhëtojnë me dokumentin, kudo ku shkon, dhe mund të lexohen nga programe të tjera për të përcaktuar saktësisht se çfarë është në dokument dhe si duhet të trajtohen ato të dhëna.

Pse është e rëndësishme klasifikimi i të dhënave për sigurinë e informacionit?

Programi i Klasifikimit të të Dhënave është hapi i parë jashtëzakonisht i rëndësishëm për ndërtimin e një organizate të sigurt. Klasifikimi i të dhënave jo vetëm që ka kuptim, por ai përcakton kërkesat dhe legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave (si GDPR), specifike për ndjeshmërinë e të dhënave. Pasi të dini se cilat të dhëna kanë më shumë nevojë për mbrojtje, mund t’i ndani fondet dhe burimet siç duhet për të mbrojtur ato asete.
Përdorimi i një skeme të duhur të klasifikimit të të dhënave është me kosto efektive, pasi lejon një biznes të përqëndrohet në mbrojtjen e aseteve të tij të të dhënave me rrezik më të lartë. Për shembull, bizneset që nuk kanë një sistem të klasifikimit të të dhënave i trajtojnë të gjitha të dhënat si shumë konfidenciale; megjithatë, në realitet ata shpesh përdorin kontrolle të gabuara për të mbrojtur të dhënat.
Pra, punonjësit mund të shkatërrojnë informacionin publik, por të riciklojnë informacionin konfidencial sepse nuk kanë udhëzime të qarta se çfarë të bëjnë.Duke klasifikuar të dhënat e tyre, organizatat mund të përputhen me legjislacionin e të dhënave.
Klasifikimi i të dhënave siguron mundësinë për të zbuluar (dhe për të fituar kontrollin e) të dhënave të trashëgimisë, për të mos përmendur mbrojtjen kundër humbjes së të dhënave përmes përdorimit të teknologjive të sigurisë së poshtme.
Pasi të dhënat klasifikohen, ne i rrisim shanset t'i gjejmë, i përdorim, i mbrojmë dhe i monitorojmë në mënyrë efektive.
Klasifikimi i të dhënave na mundëson të kuptojmë dhe sigurojmë menaxhimin e të dhënave tona, duke e mbajtur atë të sigurt nga krijimi në fshirje.
Me aftësinë për të menaxhuar dhe tërhequr më shpejt të dhënat dhe për të identifikuar më lehtë të dhënat për fshirje më të lehtë, mund të realizohet një ulje në kostot e ruajtjes së të dhënave.
Klasifikimi i të dhënave siguron më shumë kontroll se kush mund të konsumojë lloje të ndryshme të të dhënave.
Ai gjithashtu rrit shikueshmërinë e të dhënave përmes veçorive të auditimit dhe raportimit, në mënyrë që të shihni saktësisht se çfarë po ndodh me të dhënat tuaja pasi të jenë krijuar.

selex